Your Address Resort

Modele de diftongi

Modele de diftongi

Sunday February 17th, 2019 • Under: Uncategorized

0

O caracteristică distinctive vă a sistemului vocal proto-Nordic este lipsa de simetrie dintre vocalele Lungi și scurte, după cum se poate observa mai jos: Datorită sincopării vocalele Lungi DIN Silabe neaccenateau fost scurtate și multe vocale scurtate au fost pierdute. Uneori schimbările au fost drastice, de ex. Cuvântul polisilabic * haƀukaz a devenit monosilabic ON haukr (uliu). – Aeroport, fiinţă, alcool, idee, respectuos, poezie, totdeauna, supraaglomerat, Aer, Aur. – Duel, caisă, poezie, alee, Cooperatie, Indoeuropean, coautor, biologie, zoologie, triunghi. Limba proto-nordică (sau proto-scandinava, vechea nordică primitivă, proto-germanica de Nord) a fost o limbă indo-Europeană vorbită în Scandinavia, și se Crede ca a evoluat DIN proto-germană`în prima perioadă DH Era scrisă cu sistemul Vechi Futhark, și a fost vorbită Cam DIN Secolul al III-Lea PANA în Secolul al VII-Lea DH * atunci Când c şi i sunt vocale urmate de o semivocală (ghiocei, rochii), EI şi II sunt diftongi deoarece e şi primul i sunt vocalele silabelor respectif: GHI-o-CEI; RO-Chii; TRIFTONGUL este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi Două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă. Triftongii sunt de Două feluri:-progresivi, atunci Când semivocalele PRECED vocala: Ari-pioa-rĂ: cre-IOA-ne: i-ni-mioa-rĂ-centraţi, atunci Când semivocalele încadrează vocala: le-OAI-că; do-reau; trĂ-IAI; FO-IAU;, so-seau Diferențele între proto-Nordica atestată și proto-germanica neatestată sunt MICI. Diferența de nume este mai mult o chestie de convenție. Inscripțiile găsite în Scandinavie sunt prévenant a fi în proto-nordică. Inscripțiile găsite în Alte LocURI sunt prévenant a fi în proto-germanică. De exemplu, numele inscris PE coiful Negau este în proto-germanica, cu toate ca ar fi aceeași în proto-nordică. O diferență distinctive vă între cele doua limbi este schimbarea în Jos a vocalei proto-germanice ē în ā în proto-nordică.

De exemplu, mēna (limba gotică) devine Máni (limba nordică Veche) (în engleză = Moon). – Doreau, beau, inimioară, lăcrămioară, aripioară, tăiai, voiau, leoaică. – creioane, priveai, lupoaică, leoarcă, vreau, vuiau, înşeuează. Notă: * după consoanele c`, g, k`, g`nu Sitiera diftongi deoarece în această angle e sau i sunt numai litere ajutătoare pentru scrierea acestor consoane: ceaţă = c`aţă; GEAM = g`am; gheaţă = g`aţă. Zi-ceau = Zi-c`au; ve-gheau = ve-g`an.: HIATUL apare între Două vocale alăturate pronunţate in Silabe diferite: du-e, ca-i-să, a-e-RO-port, Al-Co-ol: Fi-in-ţă; i-de-e: po-e-Zi-e; res-pec-tu-OS; SCA-un.

Comments are closed.